Salo

 

- ای پازولینی ای مارکه دو ساد ای بازیگر نقش اول ١٢٠ روز در سودوم . تمرین سادیست بودنو باید تو نوجوونی می کردی عزیزم دیگه یاد گرفتنش هم از تو و من گذشته..

 

ببین زندگی چقدر فر خورده که حتی یادم نبود ١۶ آبان روز جهانی آسپرینه و سالگرد افتخار آمیز تولد آسپرین . پنج شیش ساله پیش در یک شب سرد نه چندان پاییزی سنتز آسپرین با موفقیت انجام شد پس دریابیدش تا هست . باشد که باشیم..

 یادش بخیر سال ۸۲

آسپرین٢١/٨/٨٧

 

/ 0 نظر / 2 بازدید