آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

parallel cross

    جهان های موازی زندگی های موازی عشق های موازی بهانه های موازی رفتن های موازی چهار راه موازی       آسپرین 5/9/93
/ 2 نظر / 35 بازدید

در آغوش خودم هستم،من خودم را در آغوش گرفته ام! نه چندان با لطافت،نه چندان ..

  سلامتی همه آسپرین خورا سلامتی اونایی که اول میشکننش بعد میخورن اونایی که فقط وقتی سرشون درد میکنه میخورنش اونایی که تو تنهایشون ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید
شهریور 97
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
3 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
13 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
6 پست
خرداد 84
10 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
1 پست
آبان 83
3 پست
آذر 82
8 پست
آبان 82
14 پست
آرشیو
1 پست
آسپرین
115 پست
حذف
1 پست
عشق
35 پست
m51
1 پست
m82
1 پست
آندرومدا
2 پست
بوتاکس
1 پست
تزریق
1 پست
سیلیکون
1 پست
وایبر
2 پست
چیزبرگر
2 پست
ولنتاین
1 پست
فضا
4 پست
خاطره
5 پست
دختر_بد
8 پست
اندورفین
2 پست
21گرم
2 پست
لاین
1 پست
چارتار
1 پست
11دقیقه
1 پست
نوکیا
1 پست
اپل
1 پست
آندروید
1 پست
بیگ_بنگ
4 پست
سرخ
1 پست
اشترنبرگ
1 پست