آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

To the place I was before

            1001 1002 1003 آسپرین جونم دیگه چیزی نمونده  داره تموم میشه داره تموم میشه ..                         93/11/5    My head grew heavy, and my sight grew dim
/ 1 نظر / 35 بازدید

whisper again

      کاری که آهنگای فرامرز اصلانی با آسپرین کرد,پرسپولیس با اسقلال نتونسته بود بکنه..     im only getting older baby jaan      
/ 0 نظر / 30 بازدید
شهریور 97
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
3 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
13 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
6 پست
خرداد 84
10 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
1 پست
آبان 83
3 پست
آذر 82
8 پست
آبان 82
14 پست
آرشیو
1 پست
آسپرین
115 پست
حذف
1 پست
عشق
35 پست
m51
1 پست
m82
1 پست
آندرومدا
2 پست
بوتاکس
1 پست
تزریق
1 پست
سیلیکون
1 پست
وایبر
2 پست
چیزبرگر
2 پست
ولنتاین
1 پست
فضا
4 پست
خاطره
5 پست
دختر_بد
8 پست
اندورفین
2 پست
21گرم
2 پست
لاین
1 پست
چارتار
1 پست
11دقیقه
1 پست
نوکیا
1 پست
اپل
1 پست
آندروید
1 پست
بیگ_بنگ
4 پست
سرخ
1 پست
اشترنبرگ
1 پست