I can see you now

 

-- داشتن يه دشمن مشترک خوب اصلا دليل مناسبی برای دوستی نيست

-- داشتن يه آسپرين مشترک خوب کاملا دليل مناسبی برای دوستی است

-- همون بهتر که دنيا کليد undo نداره .هيجان زندگی به گندهايی که توش ميزنيم

 

   آسپرين ۱۰/۱۰/۸۵

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید