چند روزی، قفسی ســــاخته اند (بودند) از بدنم

 

ای اندورفین ها بشتابید که ماه صیام رفت..

 

آسپرین١٠/٧/٨٧

(و عشق همچون هویجی آتشین بر مغزش وارد شد و لاغیر.)

 

                 دردی است غیر مردن آن را دوا نباشد

                             پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن      

 

/ 0 نظر / 31 بازدید