Pull the tapeworm out of your ass, HEY

ناخود آگاه ياد اين جمله معروف افتادم

آدما مثله کتابن از رو بعضياشون بايد مشق نوشت    و از روی بعضيا بايد جريمه نوشت

بعضی از آدمارو بايد چند بار خوند تا معنيشونو بفهميی

و بعضی از آدمارو بايد نخوندو انداخت دور..

 

اينم چند تا نقاشی از آسپرين بچه (۱۰۰ ميلی گرم) هنوز..      

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید