nothing else matter

 

-این دور برگردونو که رد کنی تا شیش هزار کیلومتر دیگه راه برگشتی نیست دی یر جان..

بترس

آسپرین 21/11/90

/ 1 نظر / 29 بازدید
گلوریا

همیشه میخونمت آسپرین ، از همن روزهای اولی که حس کردم میشه بهم گفت خواننده ی مداوم. چه شخی نویسی کنی و برای مخاطب خاصت خط بزنی چه از سر در داروخانه قلم بزنی و نسخه بپیچانی برای خودت برای ما.