so high

روز مردی داروخانه ها چقد شولوغ بودا

 

آسپرین1/4/90

/ 3 نظر / 2 بازدید
فروغ

خوبی بزرگوار جان؟؟! ببخشید زودتر حالتو نپرسیدم. امیدوارم خوب باشی و از ته دل بخندی

فروغ

دلم برات تنگ شده بود بزرگوار :دی مرسی. من که دست از سرت برنمی دارم که خیالت راحت اونم مخاطب خاص داشت شما خودتو ناراحت نکن. دستتو بزار روی سرم. اگرم داماد شدی دست راستت رو بزار تا منم عروس شم :))

راهنما

ممنون. وقتی زندگی را از یخ ساختی برای آب شدنش گریه نکن