پست های ارسال شده در تیر سال 1384

my last little fuckly dear

 من از خودم           از فاصله ها                   از حادثه ها                              گذشته ام..   You coulda called me back you stupid fukin
/ 3 نظر / 23 بازدید