صحبتی از عشق نیست ولی منظوری جز عشق هم نیست..

 

-بضی لباسا پشت ویترین خیلی جذاب بنظر میان ولی یه بار که بپوشیش دلتو بدجوری میزنه دی یرجان

آسپرین خیلی خسته اس

آسپرین29/3/92

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
sima

ســــــــــــــــــــــــــــــلام دوست خوبم ❀◕ ‿ ◕❀ : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡* (..')/♥ ♥('..) .\♥/. = .\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ _____0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*♥وبلاگ خیلی نایســــــــی داری 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-*♥خوشحال میشم به منم سر بزنی _______0♥0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0 __*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0 _*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0 _*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0 __*-:¦:-*____0♥000000000000♥0 ____*-:¦:-*____0♥00000000♥0 ______*-:¦:-*_____0♥000♥0 _________*-:¦:-*____0♥0 ______________,*-:¦:-* ___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*♥منتظر حضور پرمهرت هستم _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-: