So wrong

 

- قانون بقا کثیفی :‌برای تمیز کردن چیزی باید چیز دیگری را کثیف کرد .

آره عزیزم عمق اون جمله خیلی عمیقه

-همیشه تو ماه رمضون فرصت بیشتری بود برای آسپرین بودن شروعش یه نیمه شب بود تو این ماه و معمولا تغییر قالبا هم و .. یه جورایی ماه بهارآسپرین بود هرچند که اون وقتا هوا خیلی سرد بود ولی حالا شیرجه زدم تو کار و زندگی و .. اگه چند دقیقه ای وقت اضافه پیدا کنم می خوابم تا کسری خواب جبران بشه یا تا حد مرگ گودر می خونم و فید بازی می کنم که اینم شده خودش مکافاتی کم اعتیاد داشتم اینم بالای اونا..پشت فرمون کتاب می خونم در حال رانندگی یواشکی روزنامه می خونم و ..خلاشه وضعی شده این زندگی بدون آسپرین ..به قول یکی خوندن وبلاگای مورد علاقه با فید مثه بودن با یه فاحشه است فورا میری سر اصل مطلب ولی ..

-این دفعه خیلی زودتر بر میگرم

-نوشتن آسان است و ننوشتن سخت تر

آسپرین ۵/٧/٨٧

 

 

 

 

دزد آمد آن زمان پیشش نشست

چون گرفت آن سوخته می‌کرد پست

می‌نهاد آنجا سر انگشت را

تا شود استاره‌ی آتش فنا

خواجه می‌پنداشت کز خود می‌مرد

این نمی‌دید او که دزدش می‌کشد

خواجه گفت این سوخته نمناک بود

می‌مرد استاره از تریش زود

بس که ظلمت بود و تاریکی ز پیش

می‌ندید آتش‌کشی را پیش خویش

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید