آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

dead end gal for a dead end guy

 

 عاقبت جوانی کردنِ زياد در نوجوانی،

پيری زودرس در جوانی خواهد بود .. گاهی

من هزاران بار زيسته ام

می دانم که برايت سخت دشوار است

پی بردن به دليل چرايی ها

و می دانم به هنگام مرگ بيشتر درک خواهی کرد

باور نکن که زندگی امروز تنها زندگيت است

بايد بگذاری بدنت به خواب رود

و روحت همچنان زندگی کند

شايد زندگی در جاي ديگری ادامه پيدا کند ..

 

 

    آسپرين ۱۸/۱۰/۱۳۸۴

 

 

confess all to the rain

but i lie , lie straight to the mirror

one ive broken , to mach my face

+   asprin ; ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/۱٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir