آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

you're just a copy of an imitation
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۱۸  کلمات کلیدی:

   مربع چهار گوش داره

   مثلث سه گوش داره

   آسپرين دو گوش داره

   چرا احساس می کنی هر وقت می بينمت بايد گوشام دراز بشه ؟

 

  + از ۶ تا حس همش تعطيله دی ير جان

  هرچند سطح نيکوتين خونم مياد پايين ولی هنوز وقتی روزه ميگيرم احساس خوبی بهم دست می ده

  ديدی هنوز يه حس مونده دی ير جان

 

 --  داشتم افطار می کردم گفت :‌روزه گير نما ..!

 

 

  آسپرين ۱۸/۰۷/۱۳۸۴

Am I sorry your sky went black

just a pitiful anonymous