آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

maybe life goes on at another place 4 me
ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/۱٦  کلمات کلیدی:

 در زندگی حماقتهایی هست که روح انسان را در انزوا قلقلک میدهد

 وسوسه انجامشان

 تکرار آن

 و قهقه هایی که در انزوايی بیش از پیش سر خواهیم داد..

 

 

            آسپرين ۱۶/۰۶/۱۳۸۴

 

maybe

peut être