آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

so removed

از پس قله های شهوت، افتخار را به احتزاز می کشيم

فرصتی موقت ، ازدواجی موقت تر و هوسی پايدار

روسپيانی که عاشقانه به زندگی مشغولند آنها هم روزی چند بار عاشق می شوند

چه عاشقانه از قله های عشق بالا می روند

فرصتی برای تصور عشق

بالشهايشان را در آغوش می گيرند 

 زمانی که عاشقان امروزشان اسمشان را نيز فراموش کرده اند

فاحشه های با شخصيت

دعاهايشان را می خوانند

و آسپرين را می خورند

در رويا هايشان 

و می خوابند

I remember the letter wrinkled in my hand

 

 

 

 

 

 

+   asprin ; ٢:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۳/۱۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir