آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

Another way
ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/۱٩  کلمات کلیدی:

سیگاری بر لب
سرودی در مغز
غمی بزرگ در دل
و دوباره خواهم سرود از برایش
تا  حس کنید که تاریخ هم می تواند به سر آید.

و سیگار را در دستم خاموش می کنم و به راهم ادامه خوام داد..