آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

this is my december

 

سرش خیلی درد می کرد

با خودش گفت برم یه آسپرین بخورم

اشتباهی یه مشت آسپرین برداشت و خورد

کمی خوابش گرفت...

 

ولی سرش هنوز درد می کنه

 

آسپرین 27/9/92

 

 

 

This is my December
This is my snow covered home 
This is me alone

And I
Just wish that I didn't feel
Like there was something I missed
And I
Take back all the things I said
To make you feel like that 

And I give it all away
Just to have somewhere to go to
Give it all away
To have someone to come home to

This is my December
These are my snow covered dreams
This is me pretending
This is all I need

L.P

+   asprin ; ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir