آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

صحبتی از عشق نیست ولی منظوری جز عشق هم نیست..

 

-بضی لباسا پشت ویترین خیلی جذاب بنظر میان ولی یه بار که بپوشیش دلتو بدجوری میزنه دی یرجان

آسپرین خیلی خسته اس

آسپرین29/3/92

 

 

+   asprin ; ٦:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۳٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir