آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

Salo

 

- ای پازولینی ای مارکه دو ساد ای بازیگر نقش اول ١٢٠ روز در سودوم . تمرین سادیست بودنو باید تو نوجوونی می کردی عزیزم دیگه یاد گرفتنش هم از تو و من گذشته..

 

ببین زندگی چقدر فر خورده که حتی یادم نبود ١۶ آبان روز جهانی آسپرینه و سالگرد افتخار آمیز تولد آسپرین . پنج شیش ساله پیش در یک شب سرد نه چندان پاییزی سنتز آسپرین با موفقیت انجام شد پس دریابیدش تا هست . باشد که باشیم..

 یادش بخیر سال ۸۲

آسپرین٢١/٨/٨٧

 

+   asprin ; ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٢۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir