آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

As an old enemy
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٧  کلمات کلیدی:همانا مثل آسپرین مثل آن ماری است که دو سال عاشق مار همسایه شده بود ولی بعد از دو سال فهمید که آن مار شلنگی بیش نبوده ..

 آسپرین ۲۷/۲/۸۷

 گرم می شود تمام تنم از یادت       تو گمشده ای یا باز دوباره این منم؟

 

Come as you are, as you were
As I want you to be
As a friend, as a friend
As an old enemy
Take your time, hurry up
The choice is yours, don't be late
Take a rest as a friend
As an old enemy-a
Memoria, memoria