آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

do u like dis


یکی از محاسن آزمون ارشد دید و بازدید با رفقای قدیمی و آمار گرفتن از ایشان می باشد
 
آسپرین۲۰/۱۲/۸۶
شهرهایی هست که میخواهم ببینم
صداهایی هست که میخواهم بشنوم
عطرها، مزه ها و رنگهایی که میخواهم ببینم
دلم میخواهم بزرگ شدن بچه هایم را به خاطر بسپارم
و پیری خودم را جشن بگیرم

دلم میخواهد روی تمام زمینهای جهان خانه کنم
و زیر تمام آسمانهای عالم بخوابم

شاید هم هیچ کار نکنم
هیچ کجا نروم و هیچ اتفاقی نیفتد

مهم نیست

کافی است که دوباره خوابهای خوش ببینم
دوباره به خودم وعده آمدن بهار را بدهم
قلبم بتپد و از سر شروع کنم

دهها تصویر از خودم پیش چشمم جان میگیرد

"من ممکن، من بعد از این"
(احتمالا یک شاعر )

+   asprin ; ٧:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir