آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

Lost but never forgotTten

 

بدجوری دلم برا آسپرين تنگ شده

من از اين انسانها که شما می بينيد

نه چيزی می بينم نه چيزی می فهمم

من از اين دنيای زيبا که شما می بينيد

نه چيزی می بينم نه چيزی می فهمم

و شما که دنيا و انسانهايش را می بينيد

مرا با تمام موجوديتم نمی بينيد

نمی فهميد

دوم مرداد ۴۹  رشت . هوشنگ اميراحمدی

آسپرين ۱۱/۸/۸۶

 

+   asprin ; ۸:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۸/۱۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir