آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

Better than y0u
ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٦/۳٠  کلمات کلیدی:

- چشممان روشن، يه چند روز نبوديم اينجا کل پرشين بلاگ به گا رفت آيا ؟ چه خبر شده واقعا ؟ هومن کاش بهش می گفتی من هنوز عاشقشم هنوز می خواستمت با همه مصيبتاشت .. يادته چطوری لو رفتم ؟ داد زدم گفتم نه نه آسپرينو نبايد بجوئی فقط بايد بخوريش .. عجب روزگاری بودا به قول خودم نرود ميخ آهنی در سنگ ! که رفت هومن اون سيگارو بده آخ اگه بدونی چه حالی ميده بد از افطار بری رو تاج يه سد پر آب بشينی و تو تاريکی با خودت يه کمی دود کنی . چه بسيار حالی می دهد. اگر جويای حال من باشی ملال خاصی نيست زندگی همونجوری می گذره بازم شکر

تو يه وقت اگه پی اچ دی قبول بشی فکر کنم کلا غيب بشی

چرا منو نمی بري؟

به ستاره ها نگاه کن پيام هزاران سال قبل را به ما می رسانند

آنها هم نمی دانند که چرا هستند

فقط با شک و ترديد می گويند که ما سالهاست که هستيم

چشمک زدن آنها را جزئی از اوهام بدان

آنها هم از انسانها پليدی را آموخته اند..

 

 آسپرين ۳۰/۶/۱۳۸۶