آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

Irresponsible Hate Anthem
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۸  کلمات کلیدی:

 

 

 - فکر کنم دوست پسر قبليت چپ دست بوده عزيزم

 - وقتی دو نفر تو دو طرف يه رودخونه کذايی گير می افتند يا بايد هر کدوم برن پی زندگی خودشون يا يکی بپره تو آب تا برسه به اون ور آب يا تو همين حالت اينقدر بمونن کنار رودخونه تا پير بشن و چه بسيار واضح است که آسپرين در صحنه های مشابه چه می کنه ..

آسپرين ۴/۸/۸۶

سهميه بندی يا نبندی  مساله اين است :

 فیلمها به مناسبت سهميه بندي: 1. به خاطر 1 ليتر بنزين 2. من ترانه 10000 ليتر بنزين دارم 3. رستگاري قبل از ساعت 12 امشب 4. دور دنيا با 100 ليتر بنزين 5. رايحه خوش بنزين 6. ب مثل بنزين 7. علي بنزيني 8. بنزيني ها 9. بنزين بازي 10. مرد بنزيني 11. داستان بنزين 12. دخترک بنزين فروش 13. پسري با 4 ليتري در بزرگراه 14. سالهاي سهميه بندی