آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

What You See is What You Get
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۱  کلمات کلیدی:

 

مشکل اصلی تفاهم و اين خزعبلات نبود مشکل چيز ديگه و جای ديگه ای بود که اتفاقا قانون سوم آسپرين در اين زمينه می گه : ((مقدار کلی مشکلات در کل جهان ثابته و فقط از حالتی به حالتی ديگر تبديل می شود ))هر چند که دارم به اين نتيجه ميرسم که مشکل اصلی جوامع بشری مستقيما خود مشکلات نيستند بلکه ( ليکن) خود جوامع و مهمتر از آن خود عوامل مشکل زا و مشکل بين بد تر است از آن که اين برای شما بهتر است از آن که البته من باب اين موضوع و برای رفت و آمد شما باز می ذارم باشد که حالشو ببريد

رابينز:اگر از نيروی عشق استفاده نکنيم تدريجا فراموشمان می شود

گوته:هر کسی که راه می رود می تواند گم شود

آسپرين:وقتی قراره چيزی تموم بشه معطلش نکن

 

آسپرين۱/۴/۸۶