آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

the perfect li(f)e
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۳٠  کلمات کلیدی:

 

ما فقط مشق نوشتيم از عشق

ما فقط زجر کشيديم از عشق..

 

دگر سراغت را از هيج کس و هيچ چيز نخواهم گرفت.
نه از دفتر خاطرات، نه از آشنايي دور، نه حتي از خواب شبانه. دگر سراغت را از آن جاده باريک خاطره ها و يا کوچه پس کوچه هاي پشت باغ و نه حتي درخت نه از ياس کبود ياس غمگين و خيابان نخواهم گرفت... ماه هاست که سراغ تو را از هيچ چيز و هيچ کس نميگيرم....براي اين بار برخواستن حتي يک بار هم نيفتاده ام.!
آره من....
همين من را ساده!
باور کن .باور کن

 

 

و به نظرم کافيست گفتن چيزهايی که ديگر سودی ندارد..

 

آسپرين ۳۰/۱/۸۶