آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

It's not a lover I want no more
ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۱٠  کلمات کلیدی:

 

       خنده بر لب ميزنم تا كس نداند راز من  

                            ورنه اين دنيا كه ما ديديم خنديدن نداشت

-- اين قانون کذايی هميشه درسته که به دست آوردن چيزی باعث از دست دادن چيزهای ديگه ميشه

-- ميدونی که اين بازيها آخرش معمولا بردنده نداره بايد تيرو بزنی تو قلبش بايد برق شادی و تو چشاش ميديدی بايد سردی دستاش و حس می کردی بايد يخی يه قطره اشک لعنتی که رو  گونه هاش سر می خورد و حس می کردی آره اصولا همه بازنده هستن در نهايت همگی اسباب بازی هستيم توی دستای هم ديگه .. راستی می دونستی که آشغال به چی ميگن : وسايلی که يه روزی به درد می خوردن و بعد از مدتی که وظيفشون و انجام دادن تبديل ميشن به آشغال .. دوباره بازيافت ميشن و بعد باز دوباره اين چرخه لعنتی ادامه پيدا ميکنه ..

-- اه احصاب ندارم توام هی گير بده بنويس

-- آره ديگه کی به کيه ؟ انقد شير تو شير شده که هرچی دلت بخواد جلوی اون لوکيشن لعنتی می نويسی ؟ بنويس کی به کيه ؟ اتفاقا وقتی تصورش و ميکنم  خندم ميگيره . يعنی بخاطر اين حاضر شدی اون کارو بکنی ؟ آخی نازی طفلکی ..متاسفم برات کوچولو

-- علاج ( الاج) درد اين نبود عزيزم . تو بازم اشتباه کردی .برای زندگی هم زياد زور ( ضور ) نزن که همه از يه جا اومدن و به يه جا می رند . اونقدا ارزش نداره که بخوای خودتو به روز مرغای تلاونگ بندازی که مرغای آسمون از اون بالاها دارن بهشون می خندن .. بفهم چی ميگم

-- اول دسامبر روز جهانی ايدز گرامی باد (‌خلاصه بگم که بچه ها واقعا مواظب باشيد اگه خيلی فعال هستيد هميشه يه دونه کاندوم تو جيب يا کيف پولتون داشته باشيد زرزرزر نميکنيد . هيچ وقت جوگير نشيد اگه يه روز ديرتر زندگی کنيد بهتر ازونه که زندگی امروز شمارو بکنه )‌...  مطمئن باشيد داشتن هميشگی کاندوم نشانه شخصيت شماست .. يه لحظه غفلت يه عمرررررررررر...

-- و سوم دسامبر روز جهانی معلولين نيز گرامی باد (‌ درموردشون و زندگيشون فکر کنيد )‌

-- و اينم سوگند نامه مهندسی :

من با آگاهی کامل از نقش و تاثیر مهندسی در سازندگی و توسعه پایدار جهان، رفاه و آسایش انسان، حفظ جهان هستی از آلودگی های زیست محیطی و تامین شادی پایدار و دراز مدت خود و دیگران، اینک که به عنوان مهندس خدمت خود را آغاز می کنم به پروردگار جهان سوگند یاد می کنم که:

همواره در سراسر زندگی شغلی، حرفه ای و اجتماعی خود بدین سوگند وفادار باشم.

به انسان، به عنوان یک موجود صاحب خرد و شگفت انگیزترین پدیده آفرینش بیاندیشم، صدیق و واقع بین باشم و به هیچ اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند، مبادرت نورزم.

دانش مهندسی و تجربه حرفه ای خود را که میراث مشترک بشری است، مغتنم دانم و کوشش کنم تا آن را به روز نگهدارم و در حد توان خود به گنجینه دانش و تجربه های سودمند بشری بیفزایم. و ادامش . اينجا بخونيد..

-- راستی دی ير جان حافظه هنوز اون شکليه٬ شايدم بدتر.من نبودم يه جای ديگه بايد دنبال قاتل باشی شيطون ..پاک شدن اونا هم يه نقص فنی بود ( کاش يادم بود ) منم جوجه می خوام ..

 

  خنده بر لب ميزنم تا كس نداند راز من   

                        ورنه اين دنيا كه ما ديديم خنديدن نداشت

 

 آسپرين ۱۰/۹/۸۵

 

It's not a lover I want no more
and it's not heaven I'm pining for
but there's some spirit I used to know

that's been drowned out by the radio