آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

نفست از جای گرم....
ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۸/٢٩  کلمات کلیدی:

اين دکتر حسين درخشان در سردبير:خودم يه چيزه عجيب گفته

آی جوونا بريد توی افغانستان امنيتو بر قرار سازيد تا آمريکا و اروپا بهتون امتياز اقتصادی

بده ...... يعنی انشا.... شهيد بشيد و با سر افرازی به کشورتون برگرديد چونکه حودر

گفته که ( حالا که قرار است برويم بهتر است به دست خود برويم .....)

ای آقا رفتی در سواحل يخزده کانادا داری آفتاب ميگيری .......