آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

I was born to make u HaPpY
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٠  کلمات کلیدی:

 

..و بيست و پنج شش سال پيش در چنين روزی آسپرين چشم به جهان گشود

 

ای که بيست و پنج رفت و در خوابی                          ‌ مگر همين چند روز دريابی

 

 به سراغ من اگر می آييد

 بی آييد 

 ولی با کادو

 

  آسپرين۱۰/۰۱/۸۵

 

              حسب حالی ننوشتی و شد ايامی چند

                                                 محرمی کو که فرستم به تو پيغامی چند