آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

There ain't a language for the things I feel

  

کار از مثلث گذشته

 رسیده به شیش ضلعی

 

_چرا اینقدر من نبودم؟

 

فاک د سیستم

96/3/7

 i know that love is like ghosts

few have seen it,but every body talks

spirits follow everywhere i go

 they sing all day and they huant me in the night

yess i know that love is like ghosts


and what aint living can never realy die

sing all day and i love you through the night

 

And the moonlight baby shows you whats real 

 

 

  

 

+   asprin ; ۸:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱٠/٢٠

i miss your face

 

چند دسته از انسانها هیچ گاه نمی توانند به زندگی عادی بازگردند

 

آنها که به جنگ رفتند

آنان که عاشق شدند

و آسپرین ها ..

  

  

 

95.10.13

+   asprin ; ٧:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱٠/۱٤

I'm never gonna say goodbye

 

 

آسپرین بودیم وقتی هنوز آسپرین بودن مد نبود..

 

 

95.9.3

 

 

+   asprin ; ٩:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۱٠/۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir