آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

در آغوش خودم هستم،من خودم را در آغوش گرفته ام! نه چندان با لطافت،نه چندان ..
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٥  کلمات کلیدی: آسپرین ، عشق ، اندورفین ، وبلاگ آسپرین

 

سلامتی همه آسپرین خورا

سلامتی اونایی که اول میشکننش بعد میخورن

اونایی که فقط وقتی سرشون درد میکنه میخورنش

اونایی که تو تنهایشون میخورن

اونایی که روزی یه مشت میخورن

سلامتی اونایی که با متادون میخورن

سلامتی اونایی که از دست فروشای دور میدون میخرن

سلامتی اونایی که به خاطر قلبشون میخورن

سلامتی اونایی که با لبخند میخورن

سلامتی اونایی که آشقونه میخورن

سلامتی اونایی که قبل از خواب میخورن..

 

آسپرین25/7/93

 

 

 

 


fade to black
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٤  کلمات کلیدی:

 

رفتن از نشانه های بارز شخصیت انسان هاست..

 

آسپرین15/7/93


 
ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳  کلمات کلیدی: آسپرین ، وبلاگ آسپرین

 

 

این همه راه و اومدی که برگردی ؟

 

آسپرین93/7/8

 

Guess it's true,
I'm not good at a one night stand
But I still need love 'cause I'm just man
These nights never seem to go to plan
I don't want you to leave,
Will you hold my hand 
won't you stay with me
'Cause you're all I need
This ain't love, it's clear to see
But darling, stay with me

Why am I so emotional?
this is not a good look, gain some self control
Deep down I know this never works
But you could lay with me
So it doesn't hurt

But darling
Stay with me