آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

صحبتی از عشق نیست ولی منظوری جز عشق هم نیست..
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۳٠  کلمات کلیدی: آسپرین ، عشق

 

-بضی لباسا پشت ویترین خیلی جذاب بنظر میان ولی یه بار که بپوشیش دلتو بدجوری میزنه دی یرجان

آسپرین خیلی خسته اس

آسپرین29/3/92