آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

Salo

 

- ای پازولینی ای مارکه دو ساد ای بازیگر نقش اول ١٢٠ روز در سودوم . تمرین سادیست بودنو باید تو نوجوونی می کردی عزیزم دیگه یاد گرفتنش هم از تو و من گذشته..

 

ببین زندگی چقدر فر خورده که حتی یادم نبود ١۶ آبان روز جهانی آسپرینه و سالگرد افتخار آمیز تولد آسپرین . پنج شیش ساله پیش در یک شب سرد نه چندان پاییزی سنتز آسپرین با موفقیت انجام شد پس دریابیدش تا هست . باشد که باشیم..

 یادش بخیر سال ۸۲

آسپرین٢١/٨/٨٧

 

+   asprin ; ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٢۱

دگر سراغت را از هیچ قیلم و کتابی نخواهم گرفت.دگر سراغت را از هیچ عکس و عطری ن..

 

زندگی چکیده ایست از بایدهایی که نباید و نبایدهایی که می باید

و زندگی همچنان مثه یه هویجه که مهم نیست از کدوم طرف ببینیش

نقشه

آسپرین ١۴/٨/٨٧

+   asprin ; ٦:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/۱٤

جوجه های عزیز آماده باشید که زمستان نزدیک است

 

و با روشن شدن مشعل بخاری ها  زمستان رسما آغاز شد..

 

آسپرین 6/8/87

 

+   asprin ; ٧:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٦

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir