آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

Irresponsible Hate Anthem
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۸  کلمات کلیدی:

 

 

 - فکر کنم دوست پسر قبليت چپ دست بوده عزيزم

 - وقتی دو نفر تو دو طرف يه رودخونه کذايی گير می افتند يا بايد هر کدوم برن پی زندگی خودشون يا يکی بپره تو آب تا برسه به اون ور آب يا تو همين حالت اينقدر بمونن کنار رودخونه تا پير بشن و چه بسيار واضح است که آسپرين در صحنه های مشابه چه می کنه ..

آسپرين ۴/۸/۸۶

سهميه بندی يا نبندی  مساله اين است :

 فیلمها به مناسبت سهميه بندي: 1. به خاطر 1 ليتر بنزين 2. من ترانه 10000 ليتر بنزين دارم 3. رستگاري قبل از ساعت 12 امشب 4. دور دنيا با 100 ليتر بنزين 5. رايحه خوش بنزين 6. ب مثل بنزين 7. علي بنزيني 8. بنزيني ها 9. بنزين بازي 10. مرد بنزيني 11. داستان بنزين 12. دخترک بنزين فروش 13. پسري با 4 ليتري در بزرگراه 14. سالهاي سهميه بندی


What You See is What You Get
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۱  کلمات کلیدی:

 

مشکل اصلی تفاهم و اين خزعبلات نبود مشکل چيز ديگه و جای ديگه ای بود که اتفاقا قانون سوم آسپرين در اين زمينه می گه : ((مقدار کلی مشکلات در کل جهان ثابته و فقط از حالتی به حالتی ديگر تبديل می شود ))هر چند که دارم به اين نتيجه ميرسم که مشکل اصلی جوامع بشری مستقيما خود مشکلات نيستند بلکه ( ليکن) خود جوامع و مهمتر از آن خود عوامل مشکل زا و مشکل بين بد تر است از آن که اين برای شما بهتر است از آن که البته من باب اين موضوع و برای رفت و آمد شما باز می ذارم باشد که حالشو ببريد

رابينز:اگر از نيروی عشق استفاده نکنيم تدريجا فراموشمان می شود

گوته:هر کسی که راه می رود می تواند گم شود

آسپرين:وقتی قراره چيزی تموم بشه معطلش نکن

 

آسپرين۱/۴/۸۶