آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

my way or the highway
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۱٧  کلمات کلیدی:

- ميگن که بايد خلاف جهت آب حرکت کنی اگه بخوای به سرچشمه برسی

- جسمم که مثه کربنات کلسيم رو کاناپه روسوب کرده و دقيقا می دونم کجاست فقط مشکل اين روحه شده برام که ازش زياد خبری نيس و هر وقتم که لازمش دارم پيداش نيس

- ببخشيد خانوم يه روح منزوی و خسته و سبک مغزو نديدي؟ يا احتمالا نميدونی کی بهش پناه داده ؟

با آسپرين بودن مثه بودن با قطار شهربازيه،خيلی کيف داره ولی هيچوقت تورو به جايی نميرسونه..

راستشو بخوای هميشه به فکر آسپرين هستم ولی زندگی يه جوری داره پيش ميره که مجبورم کمتر بهش سر بزنم شايد دير به دير آپ بشه ولی تو بدان و آگاه باش که روزی چند بار اونو تو فکرم به روز می کنم ..

 

آسپرين جان ۱۷/۱۰/۸۶

 

 

you think your special
you do
i can see it in your eyes
i can see it when you laugh at me
look down on me
and, you walk around on me
just one more fight
about your leadership
and i will straight up
leave your shit
cause i‘ve had enough of this
and now i’m pissed

this time i’m a let it all come out
this time i’m a stand up and shout
i’m a do things my way,
it’s my way,

someday you’ll see things my way
cause you never know,
no ya never know when your gonna go
Check out, check check... out my melody
just one more fight
and i’ll be history
yes i will straight up
leave your shit
and you’ll be the one who’s left
missing me

L,B