آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

who are i am ? han
ساعت ٤:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٦/٩  کلمات کلیدی:

 

-- خب يه چند وقتی تو يه دنيای ديگه بودم می دونم دلتون برام (ش) تنگيده بوده و حسابی نگران يه آسپرين شده بودين! ولی چه کنم که دستم از اين دنيای پوشالی کوتاه بود ولی هنوز از دستم راحت نشدين هر چند که زندگی آدما به يه مو بنده ..

-- ميگما مردای رشتی زيادم بی غيرت نيستن ! مواظب باشين

-- قانون n ام نيوتن :‌ GF ها مقدار ثابتی دارند و فقط از (صورتی) به صورت ديگر تبديل می شوند

-- اين نرگس هنوز تموم نشده ؟ ماه وارجات هم که تحتيل شدن  ..دی

-- در ضمن مصرف زياد آسپرين باعث ارگاسم مغزی زودرس ميشود گاهی

-- به شدت روز و شبمو گم کردم امروز ساعت ۳۰..۴ بيدار شدم زمان سنج مغزم پريود شده راستی گفتم پريود (يکی) ميگفت به اين دليل آمار قبولی دخترا داره زياد ميشه که جنس نوارها ( تامپون ) خوب شده .. فوزولی هم نکنين که چرا چون خيلی روش کار شده و احتمالا دليل کم شدن آمار قبولی پسرا بهتر شدن جنس کاندوم هاست .

-- از اين ليست مفاسد اقتصاديه چه خبر آيا ؟

-- امروز متوجه شدم که من از وقتی يادم مياد دانشجو ام !

-- بچه ها بستنی می خورين يا قهوه ؟‌ -- يکی از بچه ها : گفتی قهوه راستی حال مامانت چطوره ؟

-- سه ما تحتيلی چه طوره راستی  ؟

-- يه کمی آسپرين قاطی کرده

 -- يادم بخير ..

 

 

   آسپرين ۹/۶/۱۳۸۵ 

 

Walking down the street
Distant memories
..Are buried in the past forever