آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

you're just a copy of an imitation
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۱۸  کلمات کلیدی:

   مربع چهار گوش داره

   مثلث سه گوش داره

   آسپرين دو گوش داره

   چرا احساس می کنی هر وقت می بينمت بايد گوشام دراز بشه ؟

 

  + از ۶ تا حس همش تعطيله دی ير جان

  هرچند سطح نيکوتين خونم مياد پايين ولی هنوز وقتی روزه ميگيرم احساس خوبی بهم دست می ده

  ديدی هنوز يه حس مونده دی ير جان

 

 --  داشتم افطار می کردم گفت :‌روزه گير نما ..!

 

 

  آسپرين ۱۸/۰۷/۱۳۸۴

Am I sorry your sky went black

just a pitiful anonymous

 


Traa la lala , Bye bYE bluebird
ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۱٦  کلمات کلیدی:

 

  يادم رفته بود که وقتی درو باز کنیم ، از دو طرف باز می شه ..

 

  تو بساز تا ديگران نسازند.

 

 يادش به خير ..

 

 آره به قول تو تا حالا ديگه يائسه شدند ، حتی

 

      آسپرين ۱۶/۰۷/۱۳۸۴

 

When You Came I Flipped My Lid
I Never Thought I'd Lose You Kid
Though We Were A Perfect Pair
It Was A Flight-by-night Affair

Oh I Should Have Clipped Your Wings
I'm Not Gonna Do These Things 

Call Me When You Short Of Dough
Or Maybe Just To Say Hello
No Hard Feelings Anyway
It's Nice To Know We Had Our Way 
Bye Bye Bluebird
Bye Bye Bluebird
Bye Bye Bluebird
Bye Bye Bluebird
  


I've been waiting for a long time
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۱٠  کلمات کلیدی:

 

  بعد از معاشقه با ارواحِ شدگان ، بزرگترين سرگرمی آسپرين شستن ظروفه سوخته  می باشد..

 

    آسپرين ۱۰/۰۷/۱۳۸۴

 

She’s got her eyes open wide
She’s got the dirt and spit of the world
Her mouth on the metal
The lips of a scared little girl


hell was so cold
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/٧  کلمات کلیدی:

 

 يادت باشه روزی که نوبت توام شد که خر بشی

 حواستو خوب جمع کنی تا بچه ت قاطر نشه ..

 

 

   آسپرين ۰۷/۰۷/۱۳۸۴

 

  ?  anything else , do u taste it