آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

you're just a copy of an imitation

   مربع چهار گوش داره

   مثلث سه گوش داره

   آسپرين دو گوش داره

   چرا احساس می کنی هر وقت می بينمت بايد گوشام دراز بشه ؟

 

  + از ۶ تا حس همش تعطيله دی ير جان

  هرچند سطح نيکوتين خونم مياد پايين ولی هنوز وقتی روزه ميگيرم احساس خوبی بهم دست می ده

  ديدی هنوز يه حس مونده دی ير جان

 

 --  داشتم افطار می کردم گفت :‌روزه گير نما ..!

 

 

  آسپرين ۱۸/۰۷/۱۳۸۴

Am I sorry your sky went black

just a pitiful anonymous

 

+   asprin ; ٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٧/۱۸

Traa la lala , Bye bYE bluebird

 

  يادم رفته بود که وقتی درو باز کنیم ، از دو طرف باز می شه ..

 

  تو بساز تا ديگران نسازند.

 

 يادش به خير ..

 

 آره به قول تو تا حالا ديگه يائسه شدند ، حتی

 

      آسپرين ۱۶/۰۷/۱۳۸۴

 

When You Came I Flipped My Lid
I Never Thought I'd Lose You Kid
Though We Were A Perfect Pair
It Was A Flight-by-night Affair

Oh I Should Have Clipped Your Wings
I'm Not Gonna Do These Things 

Call Me When You Short Of Dough
Or Maybe Just To Say Hello
No Hard Feelings Anyway
It's Nice To Know We Had Our Way 
Bye Bye Bluebird
Bye Bye Bluebird
Bye Bye Bluebird
Bye Bye Bluebird
  

+   asprin ; ٤:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٧/۱٦

I've been waiting for a long time

 

  بعد از معاشقه با ارواحِ شدگان ، بزرگترين سرگرمی آسپرين شستن ظروفه سوخته  می باشد..

 

    آسپرين ۱۰/۰۷/۱۳۸۴

 

She’s got her eyes open wide
She’s got the dirt and spit of the world
Her mouth on the metal
The lips of a scared little girl

+   asprin ; ۱:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٧/۱٠

hell was so cold

 

 يادت باشه روزی که نوبت توام شد که خر بشی

 حواستو خوب جمع کنی تا بچه ت قاطر نشه ..

 

 

   آسپرين ۰۷/۰۷/۱۳۸۴

 

  ?  anything else , do u taste it

 

 

+   asprin ; ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٧/٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir