آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

I feel stupid and contagious
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/٢۳  کلمات کلیدی:

چشماشو بست

سيگارشو تو کيبرد، کنار خاکسترهای قبلی خاموش کرد

چشماشو باز کرد

 اين دفعه روی حرف M خورده بود..

 

مرغک عوضی ميگه به تخمم!

... and always will until the end

                      آسپرين


Self-appointed judges judge
ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/۱٩  کلمات کلیدی:

- خوشحال باشيد به خاطر چيزهايی که نمی دانيد

  شاد باشيد به خاطر چيزها يی که نمی توانيد درک کنيد

  و بزودی فراموش خواهيد کرد آنچه را که ديده ايد و شنيده ايد..

 

- با کسايی که به من نزديکن به خاطر داشتن دوستی مثله آسپرين همدردی می کنم

- متاسفم برای چيزی که هستم

- نه فقط خوبيها بلکه بديها هم بشدت برای هميشه ماندگار هستند..

i just want you to know that i 
don't hate you anymore
there is nothing i could say
that i haven't thought before


tambien el tequila blanco
ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/۱٧  کلمات کلیدی:

- فکر کنم بزرگترين اشتباه و ديشب کردم

- خيلی آروم و عاشقونه اومد کنارم گفت بايد بری اماده ای؟

گفت چند ثانيه بيشتر طول نميکشه منم مردم فقط خيلی آروم مردم

- خاست نخاستم

 می خام

 ديگه نمی خواد*

- آخه يه آسپرين به جز گشاد کردن عروق کرونر وظايف ديگه ای هم داره من حتی ميتونم باعث خونريزی شديد در مجاری مغزت بشم طوری که وقتی دچار خون دماغ شدی مغزتم آروووم و خيلی آشقونه بياد بيرون و ديگه حس نکنی که بر ما چه می گذرد..

حتی ميتونيم با وجود مرگ شديد مغزی باز هم آشق بمونيم و بگيم فقط به تو فکر می کنم عزيزم

Soy un hombre muy honrado
que me gusta lo mejor
por mujeres no me falta
ni el dinero ni el amor

*‌ آخرش نفهميدم کدومش درست تره ؟ (‌ خاستن ؟ خواستن ؟)‌ ! 

 

 


And I'm living off of grass
ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/۱٥  کلمات کلیدی:

 - استاد متون اخلاق معارف ريشه های انقلاب (اسلامی)  ما گفت: مهم نتيجه  امتحانات نيست. مساله برگذاری يک امتحانات سالم بود

- همه امتحانا يه طرف. اون قسمت بدست آوردن معادله سوآمی ـ جين يه چيز ديگه بود

- اه دست از سر اين احمدی نژاد بردارين ترو خدا . اصولا رييس جمهور کار خاصی انجام نميده پس شبا راحت ميتونين مثه قبلنا فکرای سکسی بکنيد پاچه ها تونم تا زانو تا بزنيد بالا..

من همون زندانيم که حتی زندون ندارم.. 

And I'm living off of grass


my last little fuckly dear
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/٧  کلمات کلیدی:

 من از خودم

          از فاصله ها

                  از حادثه ها

                             گذشته ام..

 

You coulda called me back you stupid fukin


man na manam na man manam
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/٥  کلمات کلیدی:

ولی اگه با ديد منفی بهش نگاه نکنيد و با دقت بيشتری ببينيدش حتی ميشه گفت ريس جمهور منتخب خيلی نازه ه ه

 

به ياد قديما

بوسه بزن رو تاسه شايد که شانس بياره

                 بوسه بزن رو لبهام عشقم يه جور قماره

 

 

من نه منم نه من منم..

Live to Laugh  Laugh to Live