آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

Never cared for what they do
ساعت ۳:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی:

 

 ــ سالها پيش از تاريکی می ترسيدم ٬ حالا از روشنايی..

 ــ بر لب يار بنشين و گذر عشق ببين..  

 ــ اينم راحيه برای به خواب رفتن ..

 

  آسپرين ۲۹/۱۰/۱۳۸۴

 

   i smoke the day's last cigarette , remembering what she said

what she said

what she said

what she said

.

.


dead end gal for a dead end guy
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/۱٩  کلمات کلیدی:

 

 عاقبت جوانی کردنِ زياد در نوجوانی،

پيری زودرس در جوانی خواهد بود .. گاهی

من هزاران بار زيسته ام

می دانم که برايت سخت دشوار است

پی بردن به دليل چرايی ها

و می دانم به هنگام مرگ بيشتر درک خواهی کرد

باور نکن که زندگی امروز تنها زندگيت است

بايد بگذاری بدنت به خواب رود

و روحت همچنان زندگی کند

شايد زندگی در جاي ديگری ادامه پيدا کند ..

 

 

    آسپرين ۱۸/۱۰/۱۳۸۴

 

 

confess all to the rain

but i lie , lie straight to the mirror

one ive broken , to mach my face


feel no pain but my life aint easy
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/۸  کلمات کلیدی:

 

 و اينک شمع از دو طرف خواهد سوخت

 عادات قديمی دوباره پديدار می شوند

 و به زودی کارها تمام می شود اينجا

 شايد زندگی در جای ديگری ادامه پيدا کند..

 

 + حضرت عيسی ع : زندگی پلی است روی آن چيزی نسازيد و فقط از آن عبور کنيد..

 آزادی هم ديگر آزادت نمی گذارد !

 

 

  آسپرين ۸/۱۰/۸۴

 

  just want one thing

just to play the queen

but the castle crumbled

and uve left with just a name

 


listen to what we're not saying
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٤  کلمات کلیدی:

 

  اون دو سه نفری که تو مسابقات اتوموبیل رانی آخر میشن کسایی بودن که چند دور٬ اول بودن بعد به خاطر  یک حادثه از دور خارج شدن..

 اند هی واز می..

 

 آسپرين ۴/۱۰/۱۳۸۴

You held my hand and walked me home,
I know, Why you gave me the kiss
you're something like this, that made me go oh-oh
You wiped my tears, got rid of all my fears
Why did you have to go?
Cause it wasnt enough to take up some of my love, cause a shortage of trust

Did you think that i was gonna give it up to you, this timeeeee
did you think that there was something i was gonna do then cryyy
don't try to tell me what to do, dont try to tell me what to say
you're better of that way

Get out of my head
Get out of my bed,